: : : Nandavarika : : :
 
 
G.Chandra Shekara Rao,
Annamayya Vani Lalitha Sangeetha Vidyalayam,
Near Sri Krishna Temple,
Padmavathi Colony,
Mahabubnagar-509001
Andhra Pradesh,
Phone   :  +91-8542-270528
Mobile   :  +91-9440555535
Email :  gcrao_avlsv@yahoo.co.in